Byvoet & Michiels FV o.v.v. burg. maatsch.  |   Leopoldplein 25/1   |   3500 Hasselt   |   Tel.: +32  (0) 11 22 37 10   |   Fax: +32 (0) 11 24 10 67   |   info@byvoet.be
>> Thierry Byvoet:  Thierry Byvoet is doctor in de rechten (KUL, 1970) en vervolmaakte zich middels  een bijzondere licentie in het verzekeringsrecht (KUL, 1971). Tevens is hij  licentiaat in het notariaat (KUL, 1970).  Na zijn studies schreef hij zich in aan de Hasseltse balie, alwaar hij zich vrijwel  onmiddellijk ging toeleggen op het verzekeringsrecht, de letselschade en het  verkeersrecht. Hij werkte eerst samen met zijn vader en nam vervolgens het kantoor van zijn  vader over om het verder in de richting van het verzekeringsrecht te oriënteren.  Hij focust zich voornamelijk op het verzekeringsrecht, de letselschade en het  verkeersrecht, maar tevens ook op het bouwrecht en de mede-eigendom, het  medisch recht en het algemeen aansprakelijkheidsrecht. Zijn kennis in het mede-eigendom past hij dagelijks eveneens toe als voorzitter  van de de raad voor mede-eigenaars van een van de grotere  appartementsgebouwen van Hasselt. In 1980 werd hij benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van  Eerste Aanleg te Hasselt (thans Limburg, afdeling Hasselt), thans is hij er ere-  plaatsvervangend rechter geworden. Thierry staat u bij voor zowat alle Belgische rechtbanken en -hoven en dit zowel in  het Nederlands, als in het Frans.
Gegevens: Thierry BYVOET  Leopoldplein 25/1 3500 Hasselt Tel.: 011 22 37 10 Fax: 011 24 10 67 mail: info@byvoet.be Studies: - doctor rechten (KUL, 1970) - bijz. lic. notariaat (KUL, 1970 - bijz. lic. verzekeringsrecht (KUL; 1971) - kan. wijsbegeerte en letteren (FNDP 1968) Andere activiteiten: - ere- plaatsvervangend rechter bij de   Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt - voorzitter van de raad van mede-eiegnaars   residentie Schuttershof Hasselt Talen: - Nederlands, Frans en Duits