Byvoet & Michiels FV o.v.v. burg. maatsch.  |   Leopoldplein 25/1   |   3500 Hasselt   |   Tel.: +32  (0) 11 22 37 10   |   Fax: +32 (0) 11 24 10 67   |   info@byvoet.be
>> Publicaties: A. Byvoet, “De onbehagelijke kindertuimeling in de supermarkt”, Verzekeringsnieuws 2015, nr. 1. A. Byvoet, “Artikel 19bis §2 WAM, dan toch geen passe-partout?”, Verzekeringsnieuws 2014, nr. 32. A. Byvoet, “Water bewijst niet alles...”, Verzekeringsnieuws 2014, nr. 10. A. Byvoet, “Vordering tegen de omniumverzekeraar, wie is bevoegd?”, Verzekeringsnieuws 2013, nr. 40. A. Byvoet, “Pas op voor het pop-up paaltje...”, Verzekeringsnieuws 2011, nr. 40. A. Byvoet, “De aansprakelijkheid tijdens wegwerkzaamheden”, Verzekeringsnieuws 2011, nr. 4. A. Byvoet, “Minwaarde bij voertuigschade'', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 34. A. Byvoet, “Als de burgerlijke partij tussen twee stoelen valt...”, Verzekeringsnieuws 2010, nr. 26. A. Byvoet, 'Is de Belgische staat gerechtigd om btw te vorderen in het kader van een schadegeval?', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 22. A. Byvoet, 'Het opzettelijk schadegeval', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 18. A. Byvoet, 'Wat als de kat krabt?', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 14. A. Byvoet, 'Het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds en de aangifte bij de politie binnen dertig dagen', Verzekeringsnieuws  2010, nr. 10. A. Byvoet, 'Wie staat er in voor de gevolgschade bij stormweer?', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 6. A. Byvoet, 'Kan een verzekeraar in verschillende hoedanigheden optreden in dezelfde zaak?', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 2. A. Byvoet, 'Kennisgeving en causaal verband bij regresvordering', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 42. A. Byvoet, 'Vliegende verfborstel vrijgesproken...', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 38. A. Byvoet, 'Een wielerwedstrijd gewonnen door... artikel 29bis WAM', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 34. A. Byvoet, 'Hoe ver strekt het toepassingsgebied van artikel 29bis WAM-wet?', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 30. A. Byvoet, 'Bewijslast inzake diefstal rust in hoofde van het slachtoffer', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 20. A. Byvoet, 'Wie zal de deskundig betalen?', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 16. A. Byvoet, 'Waar rook is, is niet altijd vuur', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 12. A. Byvoet, 'Geen rechtsplegingsvergoeding ten laste van vrijwillig tussenkomende partij in strafzaken!', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 8. A. Byvoet, 'Veilig wegbeheer en de overheidsaansprakelijkheid', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 6. A. Byvoet, 'Een woord is een woord, zelfs bij overmacht...', Verzekeringsnieuws 2009, nr. 2. A. Byvoet, 'De Pocketbike: verplichte verzekering of niet?', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 38. A. Byvoet, 'De schadebeperkingsplicht bij het dagvaarden van partijen', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 34. A. Byvoet, 'Cassatie doet (oud) artikel 29bis alsnog ontsporen...' Verzekeringsnieuws 2008, nr. 32. A. Byvoet, 'Niet provisioneel of onder voorbehoud is definitief', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 32. A. Byvoet, 'Is de Belgische staat gerechtigd om haar BTW terug te vorderen in het kader van een schadegeval?', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 26. A. Byvoet, 'Verjaringstermijnen in geval van subrogatie', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 22. A. Byvoet, 'De Verzekeraar en het gezag van het strafrechterlijk gewijsde', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 18. A. Byvoet, 'De bewijslast van de zwakke weggebruiker in het kader van artikel 29bis WAM', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 14. A. Byvoet, 'De Arbeidsongevallenwet versus de artikelen 10 en 11 van de Grondwet', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 11. A. Byvoet, 'Recht van Verhaal wordt (iets) eenvoudiger voor de WAM-Verzekeraar', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 8. A. Byvoet, 'Rechtsplegingsvergoeding ten laste van de vrijwillig tussenkomende partij in strafzaken?', Verzekeringsnieuws 2008, nr. 6.