Byvoet & Michiels FV o.v.v. burg. maatsch.  |   Leopoldplein 25/1   |   3500 Hasselt   |   Tel.: +32  (0) 11 22 37 10   |   Fax: +32 (0) 11 24 10 67   |   info@byvoet.be
>> Kosten & erelonen: De factuur van een advocaat bestaat uit twee delen: het ereloon en de kosten. >> Het ereloon  Het ereloon is het door de advocaten aangerekende uurtarief ter vergoeding van de geleverde intellectuele prestaties (bv. het  opmaken van dagvaardingen, verzoekschriften of besluiten, het pleiten van uw zaak of het bespreken en onderhandelen van uw zaak). Het door ons kantoor aangerekende basistarief is € 100,00, exclusief BTW. Afhankelijk van de compexiteit van de zaak  of de hoogdringendheid kan een hoger tarief aangerekend worden, waar de cliënt voorafgaandelijk van in kennis gesteld wordt. >> De kosten De kosten vertegenwoordigen de uitgaven die de advocaat voor het behandelen van de zaak maakt, de adminstratie, de  verplaatsingskosten en de gerechtskosten. De door ons gehanteerde tarieven zijn de volgende: - dossierkosten, forfaitair en eenmalig bij opening van het dossier: € 50,00 - briefwisseling, per uitgaande brief (per post, fax of mail), per pagina: € 10,00 - inkomende faxen en mails, per pagina: €   0,50 - verplaatsingskosten, per kilometer: €   0,50 - kosten voor een aangetekende zending: werkelijke kostprijs - parkeerkosten: werkelijke kostprijs - gerechtskosten (gerechtsdeurwaarder, rolrechten, verzoekschriften, afschriften, ...): werkelijke kostprijs >> Provisie  Voorfgaand aan de procedure vragen advocaten om een voorschot of provsie te betalen, ter dekking van de kosten, die zij  moeten maken. Zo de cliënt nalaat de gevraagde provisie te voldoen, is het kantoor gerechtigd haar werkzaamheden, zonder  verwittiging of zonder ingebrekestelling op te schorten. >> BTW Sinds 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Bovenop bovenstaande tarieven, dient  de BTW aangerekend te worden. Onze diensten als bemiddelaar of bewindvoerder zijn vrijgesteld van BTW. >> Abonnementen  Voor cliënteel dat op regelmatige basis beroep op ons wenst te doen, kunnen wij bijzondere abonnementsprijzen  overeenkomen. >> Rechtsbijstand Verkeerszaken voor de Politierechtbank vallen gewoonlijk onder dekking van het deel rechtsbijstand binnen uw autopolis.  Weinig personen lijken te weten dat ze voor de betichting waarvoor ze gedagvaard worden voor de Politierechtbank, gratis -op kosten van de rechtsbijstand- een advocaat mogen aanstellen, zonder dat de verzekeringspremie hierdoor verhoogd wordt.