Byvoet & Michiels FV o.v.v. burg. maatsch.  |   Leopoldplein 25/1   |   3500 Hasselt   |   Tel.: +32  (0) 11 22 37 10   |   Fax: +32 (0) 11 24 10 67   |   info@byvoet.be
>> Identificatieplicht: Sinds 2 februari 2004 vallen advocaten onder de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel  stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op grond van deze wetgeving dienen advocaten hun cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die  identiteit op te vragen en te bewaren. Gedurende de hele duur van de werkzaamheden geldt een waakzaamheidsplicht die  ertoe kan leiden dat bijkomende informatie wordt gevraagd. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting bestaat niet  alleen tegenover de cliënten (natuurlijke en rechtspersonen) zelf, maar eveneens tegenover hun lasthebbers, zoals de  bestuurders van vennootschappen. In geval van vermoeden van witwassen geldt er tevens een meldingsplicht. Een gebeurlijke melding geschiedt aan de  Stafhouder en is verplicht zonder de betrokken cliënt daarover te informeren.  Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft  kenmerken. Indien U hierover meer wenst te weten, kan U steeds verder contact opnemen met ons via: >> BYVOET & MICHIELS Leopoldplein 25/1 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 22 37 10 Fax: +32 (0)11 24 10 67 mail: info[a]byvoet.be