Byvoet & Michiels FV o.v.v. burg. maatsch.  |   Leopoldplein 25/1   |   3500 Hasselt   |   Tel.: +32  (0) 11 22 37 10   |   Fax: +32 (0) 11 24 10 67   |   info@byvoet.be
>> Els Michiels: Els kwam na het behalen van haar diploma terug naar Limburg, alwaar ze zich op  haar stageplaats diende toe te leggen op het verzekeringsrecht en het  verkeersrecht, zodat ze zich al doende in de materie ging specialiseren. Naast het verzekeringsrecht en het verkeersrecht legde ze zich tevens toe op het  familierecht, het jeugdrecht en de bewindvoering enerzijds en beslag,  betalingsmoeilijkheden en schuldbemiddeling anderzijds. Van 2002 tot 2008 maakte Els deel uit van het bestuur van de Conferentie van de  Jonge Balie te Hasselt. In 2005 vervolmaakte zich in het jeugdrecht en is dienvolgens erkend om  jeugdzaken te behandelen. Drie jaar later vervolmaakte zich tevens in het  vennootschapsrecht. Haar praktijk focust op het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en het  verkeersrecht, maar ook op het familierecht, het bouwrecht en het  ondernemingsrecht. Zij wordt regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar door de arbeidsrechtbank  Antwerpen, afdeling Hasselt en als bewindvoerder door het vredegerecht van  Limburg, afdeling Hasselt.  Tot haar cliënteel behoren zowel particulieren, bouwondernemingen, bedrijven, als  verzekeringsmakelaars en verzekeraars. Els behandelt zaken in het hele land, zowel in het Nederlands, als in het Frans.
Gegevens: Els MICHIELS  Leopoldplein 25/1 3500 Hasselt Tel.: 011 765 991 Fax: 011 24 10 67 mail: els@byvoet.be Studies: - lic. rechten (VUB, 2001) - bijz. opl. jeugdrecht (OVB, 2005) - bijz. opl. vennootschapsrecht (HUB, 2008) Andere activiteiten: - bewindvoerder - schuldbemiddelaar Talen: - Nederlands, Frans en Engels