Byvoet & Michiels FV o.v.v. burg. maatsch.  |   Leopoldplein 25/1   |   3500 Hasselt   |   Tel.: +32  (0) 11 22 37 10   |   Fax: +32 (0) 11 24 10 67   |   info@byvoet.be
>> Beroepsaansprakelijkheid:  Een advocaat is aansprakelijk voor eventuele beroepsaansprakelijkheid. Advocaten zijn wettelijk gezien verplicht om zich tegen deze eventuele beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is  Amlin Europe, gevestigd te Koning Albert II Laan 9 te 1210 Brussel De aansprakelijkheid van Byvoet & Michiels FV is beperkt tot de uitkering van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De polis kan U hier terugvinden: http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/polis%20BA%20Amlin.pdf.