Byvoet & Michiels FV o.v.v. burg. maatsch.  |   Leopoldplein 25/1   |   3500 Hasselt   |   Tel.: +32  (0) 11 22 37 10   |   Fax: +32 (0) 11 24 10 67   |   info@byvoet.be
>> Bemiddeling in verzekeringszaken en  letselschade Als eerste kantoor in België biedt Byvoet & Michiels  bemiddeling in verzekeringszaken en letselschade aan. Terwijl de Belgen traditiegetrouw vasthouden aan de  klassieke procedure, floreert in het buitenland de  bemiddeling of mediation.   Overgewaaid uit de Verenigde Staten en het Verenigd  Koninkrijk is mediation thans bezig met de verovering van  ons land, eerst via familiebemiddeling, vervolgens via  commerciële en burgerlijke bemiddeling, ook  bouwbemiddeling en vanaf nu ook bemiddeling in  verzekeringszaken en letselschade. Of het nu arbeidsongevallen betreft of ongevallen in “gemeen recht”, levensverzekeringsproblematieken of geschillen  betreffende de familiale verzekering, voertuigschade,  herverzekering, massaclaims, geschillen tussen verzekeraars  of deze waarbij de makelaar, de verzekerde, de  verzekeringsnemer, de begunstigde of het slachtoffer, ze zijn  allemaal bemiddelbaar. Bemiddeling in verzekeringszaken en letselschade heeft haar  nut reeds lang bewezen in de VS en het VK, waar het eerder  regel dan uitzondering is geworden. Ook in België begint het  tij te keren en hebben intussen de meeste  rechtsbijstandsverzekeraars bemiddeling in hun dekking  opgenomen. Wenst U bemiddeling te proberen of bent U volledig  overtuigd, doch zoekt U nog een bemiddelaar met een  specifiek diploma als verzekeringsbemiddelaar en  gespecialiseerd in de materie? Aarzel dan niet ons kantoor te  contacteren om een bemiddelingsprocedure op te starten.
verzekeringen, verkeer & letselschade